torsdag 17 oktober 2019

Att hantera stress med ACT Metoden


Stress finns ju hela tiden i vår vardag. Men om man inte hanterar de stressfulla ögonblicken så kommer dessa ögonblick att tära på din kropp och ditt psyke.
Och när du senare utvecklar utbrändhet pågrund av att du inte visste hur du skulle hantera stressen så
trängs dina drömmar och visioner bort och du tvingas hantera eller genomleva resultatet av stressen.


 

The Happiness Trap: Evolution of the Human Mind.

Dr. Russ Harris - Acceptance Commitment Therapy (ACT)
Did you know the human mind has evolved in such a way that it naturally creates psychological suffering?


fredag 13 september 2019

Vad är ACT, kort beskrivning.

Korta presentationer om ACT Metodiken av Dr Ross Harris.

Dr Russ Harris on the concept of "Creative Hopelessness" http://youtu.be/k43LH7GVegY Dr Russ Harris on the "HandsAsThoughts" metaphor http://youtu.be/M77UEpfRhXs Dr Russ Harris on Self-Acceptance vs Self-Esteem http://youtu.be/SyRW2XotiV0 Dr Russ Harris full-length interview... http://www.youtube.com/watch?v=S5UWEg...

ACT Metoden är relativt enkel att lära sig.
Materialet är på 4 möten a 3 tim
Då för du hela det forskningsbaserade materialet.
Läs mer härsöndag 19 maj 2019

Begriplig Ångesthantering med ACT Metodiken

Ångesthantering med ACT Metodiken


Psychological flexibility: How love turns pain into purpose | Dr. Steven Hayes


Mental Brakes to Avoid Mental Breaks | Dr. Steven Hayes

Mer vetenskaplig info: https://livskompass.se/
och https://contextualscience.org/   

-----------------------------------------------------------------------------------

Behöver du konkret hjälp omedelbart?
se mer info här

tisdag 7 maj 2019

Livslångt lärande - Jag är tillräcklig.

Är livet enkelt eller komplicerat.
Du är ung och lever i en familj där det är lite si o så med självkänslan och självförtroendet hos föräldrarna. Båda dessa söker sin väg och det blir lite kaotiskt. Ibland tar de riktigt dumma beslut och familjen och barnen får naturligtvis ta del av resultatet.
Barnen gör som föräldrarna gör och det som verkar normalt i föräldrahemmet blir normalitet för barnets inre värld. Barnets beroendeställning formar dess självkänsla och därmed dess självförtroende eller kanske hellre dess brist på självkänsla.
Ett barn som växer upp i denna omedvetna och omogna miljö söker svar över allt och framför allt i yttervärldens tills ynes framgångsrika människor.
De som tycks ha det man själv inte har. De som tycks fått den uppväxt man själv inte fått.
Unga människor blir därför lätta offer för idoler, populära personer, musiker, guruer, religioner, filmskådespelare och maktmänniskor.
Marknadskrafterna profiterar grovt på just denna osäkra individs behov av att bli bekräftad, uppskattad, framgångsrik, sedd och behövd.
Marknadskrafterna vill att individen i stort sett köper sig fri, vilket naturligtvis aldrig kommer att leda till frihet. Detta ökar bara den känsla av övergivenhet och tomhet som känns inuti.
Detta driver de flesta unga människor in i en grundläggande kris.
Endera blir denna jagsvaga individ deprimerad och ibland självskadande eller så blir denna aggresiv och utåtagerande.
Det finns naturligtvis alltid en liten procent som faktiskt växer i medvetenhet av denna inre kris, när den frågar sig den enkla frågan "behöver det vara så här" eller kan det finns andra vägar, andra sätt att förhålla sig till livet.
I detta behöver individen faktiskt söka svaren på egen hand eftersom ingen annan någonsin kommer att göra det åt någon annan.
Det krävs alltså ett visst mod att möta sig själv och sina inre obehagliga "demoner".
Denna process kallade redan Psykiatern CG Jung på 1920-talet för Individuationsprocessen och påbörjar vandringen mot självinsikt, självmedvetenhet, erfarenhet, mogenhet och ärlighet.
De bästa egenskaperna som leder till mogenhet är;
- att kunna se sig själv och andra utan att dömma
- att kunna erkänna att det blev fel och ändra sig utan att skylla ifrån sig
- att hålla fast vid en inre grundkänsla Jag är tillräcklig, Jag är Ok
Dessa egenskaper kommer inte på engång bara för att man vill det men när man erkänner att nu vill jag ta hand om mig och det gör jag själv. I detta utvecklas snabbt ett självförtoende som ingen kan rubba.

Behöver du stödsamtal på vägen så finns jag i min mottagning på Åsögatan 155 i Stockholm.
Det går även att träffas över internet i ett Skypesamtal om du vill det.


Välkomna.
Martin Måsviken

onsdag 1 maj 2019

Känslor som sitter i kroppen.

Känslor som sitter i kroppen. I mitt yrke som terapeut möter jag ofta människor som mår dåligt av stress. Många lider också av olika fysiska åkommor. Jag tröttnar aldrig på att få uppleva när mina klienter, oftast genom terapeutisk hypnos, kommer i kontakt med sitt känslosystem. När de själva kan "lyssna" till kroppens minnen. Insikten och förståelsen som klienterna får om sig själva; att allt som händer oss i livet lagras i våra kroppar och att vissa minnen kan fortsätta skapa besvär senare i livet, MEN att de själva kan befria sig från smärtan som sitter i kroppen – det är magiskt för mig! Terapeutisk hypnos är ett fantastiskt komplement till samtalsterapi. Min egen erfarenhet av dessa terapiformer är att jag, med terapeutisk hypnos, kommit till djupare insikter hos mig själv. Samtal var bra för mig för att förstå på ett intellektuellt plan men jag hade svårt att landa i känslorna. Jag hade exempelvis inga problem med att prata om när min mamma blev sjuk när jag var liten, men det var stor skillnad att KÄNNA känslorna jag tryckt ner i kroppen. Genom terapeutisk hypnos kunde jag möta smärtan och de rädslor som fanns ”inkapslade” från mitt trauma och befria mig själv. Genom att ta itu med dessa känslor kunde jag också märka att mina fysiska åkommor försvann en efter en.

lördag 20 april 2019

Depression och dess anatomi

Depression och dess anatomi.

Känslan av uppgivenhet och maktlöshet som överväldigat dig totalt och som resulterar i en allt djupare depression och vad du kan göra åt detta.
Hur ser det ut för dig idag som deprimerad.
Det finns massor med saker du skulle vilja ändra på med inser att det inte går att ändra på.
Alla situationer du deltagit i som du önskar vore annorlunda.
Alla människor som inte beter sig som du vill att de ska bete sig.
Känslan av brist på kontroll gör dig frustrerad och ofta arg.
Du vill förändra något som inte går att förändra och inte behöver förändras.
Du förstår detta delvis men vill inte och kan inte acceptera detta faktum.
Ilska som oftast riktas inåt och sakta degenererar både kropp o själ.
Dessa motstridiga känslor mellan känsla och tanke utan verkligt utlopp eller acceptans resulterar i depression.
About Depression and how to work with that.
Depression defined:
"There is a big difference between resisting futility and accepting futility"
This is so brilliantly described by Teal Swan here listen.Att bli mera hel.

Att ha kontakt mellan tanke och känsla eller att vara i "HearthMind" är balans. Vetskapen att det är så här det är påbörjar en viss avslappning och startar resan mot acceptans.
Det du har försökt förändra hittills har inte fungerat och du har förbannat endera dig själv eller någon annan som orsaken till att det inte går.
Eftersom du fortsätter att försöka och försöka utan framgång så sjunker du mer o mer ner i uppgivenhet och imploderad ilska.
Den ende som påverkas av detta är du, andra tar inte direkt notis på riktigt. Därför de flesta är i likartade inre konflikter och fullt upptagna av sin smygdeprimerade process.

Nyorientering

Börja med att titta på det du envist vill förändra.
Fråga dig följande: kan jag tänka mig acceptera det som det är utan att tro att detta behöver förändras?
Lista alla jobbiga situationer, människor och annat du vill ändra på.
Jobba med ditt inre kring varje “nej” du har.
Känn känslan av kontrollförlust när du inser att du inte kan förändra.
Du vill trycka bort eller ta bort något eller någon situation i hop att det ska ändra på sig gå bort eller försvinna.
Finns det andra lösningar eller alternativa förhållningssätt du kan komma på för det jobbiga.
I detta börjar du i alla fall lite känna att du har någon procent kontroll och redan detta känns fantastiskt.
Själva accepterandet av det oacceptabla får krampen, blockeringen och stagnationen som utgör kärnan i depressionen att börja lösas upp.
Depression är ett resultat och uppgivenhet och stagnation.
Att acceptera att just den lösningen som jag vill ha inte gick att få men det finns alltid andra vägar att gå och då släpper stagnationen.
Det som kännetecknar mogenhet är förmågan att omorientera oavsett hinder och motstånd.

Att hantera stress med ACT Metoden

Stress finns ju hela tiden i vår vardag. Men om man inte hanterar de stressfulla ögonblicken så kommer dessa ögonblick att tära på ...